My WordPress Website

хангай МСҮТ

Мэдээ мэдээлэл.

Нямжаргал 2015 хангай МСҮТ элсэн орсон.

Ажлын байр

94%

2017 оны эцсээр “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 94 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байна.

0

Нээлттэй ажлын байр

Хангамж

ОСИХ

 

ХДС-ийн статистик үзүүлэлт /сүүлийн гурван жилээр/

0

Оюутан

0

Багш

0

Төгсөгч

0

Хөтөлбөр,Мэргэжил